रुग्णांच्या दिवसाची सुरवात योग व प्राणायामाने होते . योगाने मन:शांती मिळते व एकाग्रता वाढण्यास मदत होते हे आता सिद्ध झालेले सत्य आहे .

तज्ञ प्रशिशकाकडून प्राथमिक प्राणायाम व रुग्णांच्या शारीरिक क्षमतेनुसार आसने करून घेतली जातात .

Mobile web 1

  • Tests and Optimization
  • Graphic Web Design
  • Usable User Interfaces
  • Front and Back-End Coding
  • Advertisment & Print
  • Search Engine Optimization